Documentació

Alternatives ecològiques i més barates que la dessaladora de Blanes Article interessantíssim dels Naturalistes de Girona. És en definitiva material que hauríem de fer correr pel ajuntaments i les nostres entitats

No foradem més la Tordera!

Principis de la Plataforma

Al·legacions formulades a la dessaladora, pel Cadma Naturalistes de Tordera a l'objecte que qualsevol entitat s'hi pugui adherir (format .rtf) 66kb

Al·legacions presentades per Cadma-Naturalistes de Tordera al Decret d'Aigües Mineromedicinals a l'objecte que qualsevol entitat s'hi pugui adherir (format .doc) 68kb

Esborrany dels principis de la Plataforma Esperem els vostres suggeriments i aportacions.

Resposta al Conseller Felip Puig sobre el règim d’explotació aprovat en relació a la Tordera (part mitja i baixa de la Conca).

"Cap a una guerra de l'aigua?" Article on Pep Riera tracta la conca hidrològica de la Tordera i els problemes que està provocant.

Model d'adhesio a la Plataforma (format .doc) 25kb La Butlleta d'adhesió, es pot adreçar per correu a l'apartat de correus 97 de Tordera, 08490, o be, al carrer Aragó núm.7, 1r-2ª de Tordera.