COMUNICAT DE PREMSA

RESPOSTA al Conseller Felip Puig sobre el règim d’explotació aprovat en relació a la Tordera (part mitja i baixa de la Conca)

La PLATAFORMA SALVEM LA TORDERA, integrada per partits polítics, pagesos, ecologistes, i ciutadants de la Conca de la Tordera, vol mostrar i manifestar el seu més enèrgic rebuig vers el paquet de mesures aprovades per l’ACA en relació la Tordera.

El Conseller de Medi Ambient ha fixat un règim d’explotació de l’aqüífer de la Tordera, que, no dóna solució als problemes reals de sobreexplotació i contaminació que pateix la Conca, i, per contra, discriminen a uns usuaris a favor d’altres.

Entenem que és absurd i demagògic voler regular una Conca, només a la seva part baixa i mitja, excloent d’aquesta regulació, la seva capçalera que és la part més important i la seva principal font de vida.

La Tordera té unitat de Conca, i per tant, hidrològicament i geològicament, tot el que passa aigües amunt, té conseqüències inmediates, aigües avall. Es a dir, si s’extreu més aigua a la capçalera de la Tordera, aquesta, evidentment, no arribarà al delta, fet que, juntament amb la contaminació i el creixement urbanístic, afavorirà la salinització de pous i l’assecament de l’aqüífer.

A més, ens preguntem, quin interès hi ha en aprovar unes mesures en part de la Conca, excloent d’aquesta regulació les captacions d’aigua que hi ha a la capçalera, es a dir, excloent la gran indústria de l’aigua, les embotelladores.

La Plataforma demana solucions globals, reals i basades en el coneixèment científic de la Conca, solucions per a tota la Conca, i no "pedaços", que poden fer irreversible i terminal la malaltia que actualment estem patint.

Una moratoria de dos anys, una desalinitzadora al delta o reutilitzar l’aigua de dues depuradores, no són cap solució global al problema de la Conca, ja que, el problema continuarà existint, i més, quan l’administració decideix no intervenir a la part alta de la Conca, on aquest any, ja hi ha hagut restriccions d’aigua pels regants i nombrosos pous s’han assecat.

No es tracte de buscar culpables, però si es tracte de buscar solucions, solucions per a tothom, basades en els principis de justícia, igualtat i solidaritat, solucions que com diu la plataforma, passen, entre d’altres mesures, per fer un inventari de les extraccions actuals, conèixer els cabals d’extraccions, cabals també els de les embotelladores, i finalment, elaborar un Pla Hidrològic per a tota la Conca de la Tordera.

Aquesta situació ens motiva a continuar adreçant-nos a tota la societat, i demanar a ciutadants i entitats que des de el si de la unitat, el diàleg i el consens que reuneix la Plataforma, cerquem solucions per a tota la Conca de la Tordera, des del Monsteny fins al Delta.

Coord. Plataforma. Josep Alsina.