MATRÍCULA i INSCRIPCIONS

Secretària: totes les tardes de 17:30 a 20:00 vespre.

- Els alumnes d'Arenys de Mar fins als 16 anys gaudiran d'un descompte del 25% .
- Els alumnes no residents a Arenys de Mar fins als 16 anys gaudiran d'un descompte del 10% .
- Els alumnes adults d'Arenys de Mar gaudiran d'un descompte del 10% .
- Quant s'estudiï un instrument, el llenguatge musical gaudirà d'un 25% de descompte.
- Quant s'estudiïn dos instruments, el llenguatge musical gaudirà d'un 50% de descompte.
- Les famílies nombrosses gaudiran d'un descompte del 10% sobre el preu global del rebut.
( Hauran de certificar-ho sol·licitant un certificat de família nombrosa a l'Ajuntament corresponent. )
- Les famílies amb més d'un alumne a l'Escola de Música gaudiran del 10% de descompte per alumne al preu global del rebut.
- L'Ajuntament d'Arenys de Mar podrà atorgar beques d'estudi subvencionant fins al 50% de descompte per motius socials.

Edats mínimes recomenades per a l'inici de l'estudi de l'instrument

Violí Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Viola Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Violoncel Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Clarinet Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Flauta travessera Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Guitarra Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Piano Iniciació Llenguatge (7/8 anys)

Flauta de bec Preparatori Llenguatge (7/8 anys)

Saxo Preparatori Llenguatge (8/9 anys)

Trompeta Preparatori Llenguatge (8/9 anys)

Bombardí Preparatori Llenguatge (8/9 anys)

Gralla Preparatori Llenguatge (8/9 anys)

Percussió Preparatori Llenguatge (8/9 anys)

Cant Nivell Mitjà (prèvia consulta amb el professor)

Important: en cas d'edat inferior a la recomanada, les preinscripcions no es baremaran. Us aconsellem però formalitzar igualment la preinscripció i sol.licitar una entrevista amb la Cap d'estudis a fi de tenir-ho en compte en funció de les aptituds musicals i de les possibles places vacants.