RELACIÓ DEL PROFESSORAT, EQUIP DIRECTIU ACADÈMIC I EQUIP ADMINISTRATIU

L'equip de professionals contractats per tal de tirar endavant el correcte funcionament de l'Escola és de 27 persones. Aquest equip el dividirem en tres grups:

1.- Equip de professorat
2.- Equip de direcció acadèmica
3.- Equip administratiu
4.- Equip gestor

1.- Equip de professorat
A l'Escola s'imparteixen coneixements de Llenguatge Musical, Cant Coral i de 12 instruments diferents a més de l'orquestra com a conjunt instrumental. Per tal de tirar endavant aquesta tasca es disposa de 21 professors tal com es descriu en el quadre. Existeixen professors que imparteixen coneixements de Llenguatge Musical o de Cant Coral a més de l'instrument. Tots aquests professionals disposen del títol acadèmic corresponent.

2.- Equip direcció acadèmica
La direcció acadèmica de l'Escola està formada per una directora que aquest any recau en la persona de la Blanca Soler i Colomer, professora amb molts anys a l'Escola i que va agafar el relleu de la Rosa Maria Campasol i Terrats que ja portava en el càrrec quatre anys. El càrrec de Cap d'Estudis recau en el professors Joan Miquel Hernàndez, professor de piano i amb una llarga estada a l'Escola.

La secretaría Acadèmica està formada per la professora Maria José Santos Fulgencio.
Les tasques encomanades són les propies del dia a dia, del correcte funcionament del curs, de la confecció dels claustres de professors i de les reunions setmanals dels diferents departaments i de l'organització d'activitats que són moltes i diverses.

3.- L'equip administratiu
Recau en la Lara Cerceller, la Lara desenvolupa tots els treballs de caire administratiu de l'Escola. La relació de tot l'alumnat amb la direcció passa per la secretaría, els padrons dels rebuts mensuals es confeccionen a secretaría, la relació amb tots els proveïdors de l'Escola així com tot tipus de relació administrativa del professorat de l'Escola.

4.- L'equip gestor
L'equip gestor que efectua les labors de contactes amb l'Ajuntament, amb els proveïdors de productes i serveis per l'Escola, les gestions d'efectuar els pagaments a tot el personal i als proveïdors de l'Escola, les gestions amb les entitats financeres i amb la gestoria contractada, etc. està format per un gerent i un president escollits per l'Associació de l'Escola de Música.

RELACIÓ DE PROFESSORAT, EQUIP ACADÈMIC I EQUIP ADMINISTRATIU

Professorat

Professors de llenguatge
musical i cant coral

Professors d'instrument

Blanca Soler I Colomer

Llenguatge Musical

Piano

Núria Rodríguez

Roda Instruments

Viola i viola

Joan Carles Bello

 

Bombardí I Trompeta

Dolors Gil Gispert

Roda Instruments

Piano

Eura Maria Reina Doblas

Lleng. Musical I C.Coral

 

Fedra Borras I Julivert

Roda Instruments

Flauta Travessera

Jeroni Velasco Corzo

Director Banda

Clarinet I Saxo

Joan Miquel Hernàndez Sagrera

 

Piano

Jordi Lluch I Arenas

Lleng. Musical I C.Coral

Cor Joves/Grups Cambra

Toño Cabo Dintén

Roda Instruments

Violoncel

Maria Jose Santos Fulgencio

Roda Instruments

Guitarra

Marina Culubert Alsina

Lleng. Musical I C.Coral

Guitarra

Mireia Ruiz Puig

Llenguatge Musical

Piano

Neus Lloret I Pagés

Llenguatge Musical

Flauta De Bec

Miquel

 

Contrabaix

Rafael Reig I Roca

 

Percussió

Rosa Maria Campasol Terrats

Llenguatge Musical, Cant Coral i Cant

Cant

Joan Marcet  
Guitarra Electrica
Gemma Ruiz

Flauta de bec

Total Professors Ll. Musical, C.Coral, Roda E Instruments

21 Professors

 

Direcció Acadèmica

Càrrec Direcció

Blanca Soler I Colomer

Directora Emma

Joan Miquel Hernàndez Sagrera

Cap D'estudis

Maria Jose Santos Fulgencio

Secretaria Acadèmica

Total direcció acadèmica

3 professors

 

Equip Administratiu

Càrrec Administració

Lara Cerceller

Administrativa

Total administració

1 administratives

 
Total personal contractat ema

22 persones