La Riera d'Arenys

Elements físics:
Geormorfologia, geologia i relleu del terreny : Espai físic -Vegetació

Elements Climàtics:
Règim tèrmic - Règim pluviomètric

La rierada

Més sobre el tema:

Tornar a la pàgina principal de la Riera i els rials d'Arenys

 

La Riera d'Arenys

Potser una de les propietats que més defineixen la comarca del Maresme és la seva xarxa hidrogràfica, que es caracteritza per la seva curta trajectòria però que compta amb uns desnivells considerables. Són conques a petita escala, que disposen d'un cabal molt irregular al llarg de l'any, i que sovint es desenfrenen en violentes avingudes.

Són les rieres, els rials, els torrents, els rieranys, els rigueranys, les rambles, les rieres petites... al llarg del Maresme reben noms ben diferents. Qui no ha sentit parlar alguna vegada de les rieres del Maresme? I es que en aquesta comarca n'hi ha una cada 800 metres.

Tot i que avui dia les rieres visquin en l'oblit, i la comarca les vulgui fer desapareixer a cop de formigó i excavadora, aquestes han estat i són encara elements vertebradors de la vida i l'urbanisme del Maresme. Les rieres sovint representen importants vies de comunicació entre la costa i l'interior, i de vegades també constitueixen l'eix vital de l'estructura urbana i social, com és el cas d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar. El seu poder de seducció és tal que han estat font d'inspiració de grans escriptors, diuen també que han donat un tarannà característic a la gent que viu de cara a les rieres, i fins i tot han donat nom a pobles com els d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, que tal i com el nom indica, neixen en un areny o sorral, llit de la Riera de Sobirans.

En els cursos inicials, resguardades encara de l'acció antròpica, es pot trobar una abundant vegetació de ribera. Pocs metres avall l'home s'ha instal.lat seguint el seu curs, envaint i modificant en moltes ocasions el seu llit, sovint sense tenir en compte aquest delicat ecosistema. Es per això que les rieres, en general, porten menys aigua que segles enrera, i el motiu no és un canvi en el règim de pluges sinó més aviat un canvi en l'ús que l'home fa dels aqüífers que aporten les rieres. I es que les rieres representen la màxima font de sosteniment dels aqüífers.

La mala gestió per part de l'home als marges de les seves conques, juntament amb unes característiques climàtiques irregulars i intempestives combinades amb una peculiar orografia, han convertit les rieres de Maresme en les culpables d'un fenòmen considerat per alguns com a únic al món: LES RIERADES.

Aquest treball s'ha fet a partir d'una primera aproximació geogràfica al fenòmen de les rierades, les quals no són res més que el fruit del règim climàtic mediterrani combinat amb una geomorfologia del terreny determinada. L'estudi, que tan sols es vol centrar en una de les més de 40 rieres que existeixen al llarg de tot el Maresme, la Riera de Sobirans o Riera d'Arenys, pretén ser rigurós, però alhora clar i amè, per tal que pugui ser aprofitat per a donar a conèixer aquest indret i aquest fenòmen a tots aquells que arribin navegant fins aquí a través d'internet, però sense oblidar en cap moment que aquest treball és tan sols el fruit d'un novençà en els estudis de Geografía Física, i atenent sempre qualsevol proposta de modificació o correcció que sigui suggerida.

Rafel Muñoz