Elements Climàtics

La Riera d'Arenys en particular, i el Maresme en general, estan immers en l'àrea que a grans trets definim com a clima Mediterrani, un clima propi de latituds mitjanes subtropicals que compta amb uns estius secs i càlids, uns hiverns suaus, i unes primaveres i tardors força plujoses.

Seria interessant realitzar una anàlisi estadística de la climatologia de la conca, que ens definiria amb molta exactitud com són les característiques climatològiques d'aquesta àrea en concret i que ens aportaria dades molt interessants per a delimitar l'àrea sota un microclima exclusiu. Però per una costat, la sèrie d'observacions que avui es realitza a Arenys de Mar és d'un període de poc més de 20 anys, i l'Organització Meteorològica Mundial (O.M.M.) aconsella fer estudis a partir de les dades d'un mínim de 30 anys. Aquest fet, doncs, podria posar en dubte la validesa científica de qualsevol resultat obtingut. Per altra banda, hom encara no disposa dels coneixements necessaris per emmarcar, relacionar i interpretar amb exactitud els resultats que de la sistematització meteorològica d'uns anys concrets se'n puguin derivar.

Malgrat tot, el coneixement climatològic de l'àrea és d'un gran interés per tal d'entendre i donar significat a la Riera i a les seves rierades. Sense entrar doncs en detalls, per les raons ja esmentades, es poden exposar a grans trets els aspectes més genèrics d'aquest règim climàtic.

Règim tèrmic

Règim pluviomètric