Maqueta del projecte de Batlle i Roig

Imatges del projecte.

La proposta de la desembocadura. La innovació del projecte és la proposta de fer un espigo que entri mar endins. Té una doble funció: estètica i de protecció del litoral i la sortida de la Riera. El gran aparcament, enmig d'arbres, a la Primera Platja és l'alternativa a les zones blaves i reducció d'aparcament.

Imatge de la proposta d'urbanitzacio (fotografia de la maqueta). Secció del tram de Riera Calisay -Passeig de Ronda. Si poden observar el fanals 'Arenys' que els urbanistes proposen que combinin, segons el tram, amb els fanals 'Via Lactea'.

Imatge de la proposta d'urbanitzacio (fotografia de la maqueta). Secció del tram de Riera Calisay -'Ajuntament.

L'AVANTPROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA RIERA

L'Ajuntament d'Arenys ja té la proposta d'ordenació i urbanització de la Riera elaborada pel despatx d'arquitectura d'Enric Batlle i Joan Roig. Aquest equip va guanyar el concurs restringit convocat per l'Ajuntament i finançat (5 milions de ptes) per la Diputació de Barcelona.

Consulta sobre el projecte

Aquesta proposta tècnica és el document de treball que serà sotmès a consulta dels ciutadans, a les entitats locals més representatives i també a les administracions supramunicipals. Segons fonts municipals el procés de consultes durarà tres mesos i preveu fer-hi participar directament a uns 500 arenyencs.

El projecte preveu la urbanització de la Riera des del límit amb el terme municipal d'Arenys de Munt, sota els viaducte de l'autopista A-19, fins a la desembocadura a mar.

L'Obra i el Pressupost

El pressupost global de l'obra s'acosta als 1.500 milions de pessetes i té tres tres grans blocs d'actuació:

  • Riera Porta (la zona nord). Afecta el nus viari de l'A-19. Cost: 195 milions de pessetes.
  • La Riera. Tot el tram comprés entre el Passeig de Ronda i el Passeig Xiufré-Platja Cassà. Cost: 966 milions de pessetes.
  • La desembocadura. El tram més delicat i que preveu la construcció d'un nou espigó i un gran aparcament a la platja.

Les administracions que s'hauran de pronunciar, i que en alguns casos hauran de donar el seu vist-i-plau al projecte, són: la Junta d'Aigues de la Generalitat, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat (per la carretera B-511), la Direcció General de Carreteres de l'Estat (per la N-II), RENFE, la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i la Comissió de Ports i Costes de la Generalitat. La proposta del nus viari d'accé a l'A-19 també haurà de tenir l'acord d'ACESA.

 

  La Web d'Arenys i VilaWeb-Arenys promouran durant aquests propers mesos diverses accions informatives sobre el projecte. Un dels objectius és recollir l'opinió de tots els ciutadans que vulguin fer-ho. Un dels espais que oferim és el Fòrum. L'altre possibilitat és expressar-se a través de l'enquesta, un nou servei creat des de VilaWeb-Arenys.