logotipus club de rem arenys llagut al capvespre
Inici Qui som El llagut La competició Tripulacions Enllaços

[ Qui som | Primers contactes | Lo primer soci | Reglament intern | Fes-te soci ]

REGLAMENT DE R╚GIM INTERN (desembre 2007)

Reglament de règim intern i normes de seguretat (en pdf)

● Només els socis que estiguin al corrent de pagament podran remar. Es farà un carnet identificatiu de cada soci per evitar malentesos.

● Per sortir a remar, els equips han de ser més o menys complets i tothom ha de saber nedar.

● A cada equip hi ha d´haver un responsable de barca. Aquest ha de tenir un mínim d'experiència en la navegació del llagut.

● Tots els equips que vulguin remar ho hauran de comunicar a secretaria del club i s'hauran d´apuntar a una llista de control que hi ha al suro del panyol i indicar qui és el responsable de l´equip.

● Les sortides dels equips no superaran mai una hora de temps.

● Es respectarà al màxim l´horari establert per a cada equip.

● Si es veu algun desperfecte abans de sortir s'haurà de comunicar a secretaria[arrova]nautes.org

● Quan hi hagi algun incident s´haurà de comunicar immediatament a secretaria[arrova]nautes.org per tenir-ne constància

● Els rems s'hauran de guardar al magatzem un cop acabat l'entrenament. Si hi ha equips correlatius el mateix dia, l´últim és qui guardarà els rems.

● No es repenjaran mai els rems a la tanca metàl·lica: poden caure o malmetre els vehicles. Cada persona té cura del transport del seu rem del panyol al llagut i a l'inrevés

● Els rems de fibra només els utililtzaran els equips que entrenen per a la competició.

● S’entra al moll per la porta grossa i se surt per la petita amb el rem carregat

● És obligatori que tothom que surti a remar tingui la llicència federativa vigent que inclou l'assegurança.

● El llagut de 8 + s´ha de netejar sovint a l'estiu tot i que estigui fora de l'aigua suspès als pescants

● Per baixar el llagut de 8 + del pescant s'ha d'haver après la mecànica de l'operació i fer-la amb molta atenció per evitar ensurts innecessaris. Si no se sap fer la maniobra no es pot vogar amb aquest llagut.

● Utilitzar un calçat tou per vogar per conservar els fustraps (escarpins o bambes flonges)

● Els equips que surtin assíduament a remar s´han de responsabilitzar de la neteja periòdica del llagut mitjançant un calendarí que estarà penjat al panyol i que també s'avisarà per correu electrònic.

● Els convidats només poden remar acompanyats pel soci que els hagi convidat i sempre que sigui de manera molt esporàdica

● Un no soci podrà provar si li agrada remar un parell de vegades abans de donar-se d´alta i sempre acompanyat amb un soci responsable.

NORMES DE SEGURETAT

● El responsable de l'equip, i també en funció de l'experiència de la tripulació, no s'ha de sortir del port en dies de previsió de mal temps.

● No se sortirà mai amb el llagut si el vent és superior a força 5, si hi ha mar de fons o si hi ha amenaça evident de tempesta.

● Les entrades i sortides de port es faran sempre per la dreta i es vigilarà amb els pescadors de canya.

● Si s'embarca un menor d'edat, sempre serà sota la resposabilitat del pare, la mare o la persona que en tingui la tutela, que l'haurà d'acompanyar. El menor haurà de dur obligatòriament l'armilla salvavides.

● No es desamarrarà el llagut fins que tothom estigui en posició i amb tots els rems posats.

● Amarrar el llagut amb compte: només remen marques i el timoner o timorera dirigeix la maniobra


● El llagut de 8 + s'ha de despenjar dels pescants i amarrar-lo a la boia per entrar-hi i muntar rems i timó. Fins que no estigui tothom en posició i amb els rems a punt no es pot desamarrar de la boia.

● Maniobra correcta dels pescants en 9 passos:
1. Posar tap
2. Treure caps de seguretat
3. Baixar llagut
4. Treure bragues
5. Guiar-lo fins a la boia
6. Encapillar proa
7. Entra tripulació
8. Muntarge de rems
9. Desamarrar i sortir

● És obligartori l'ús del llum de navegació quan no hi hagi llum natural. Els equips que hagin d´utilitzar el llum de navegació s'hauran de preocupar d'usar-lo correctament i de què les bateries estiguin carregada.

● És recomanable portar les armilles salvavides a dins del llagut quan se surt.

NORMES DE COMPETICIË

  • Tothom que vulgi competir haurÓ d┤estar federat.
  • Al llarg de la temporada s┤establirÓ un calendari per als entrenaments dels equips de competiciˇ. Es procurarÓ que hi hagi la menor incidŔncia possible entre els horaris dels equips de competiciˇ i els dels altres equips.
  • Hi haurÓ un responsable dels equips de competiciˇ que serÓ l┤encarregat de coordinar els entrenaments i de planificar les regates.
  • Quan hi hagi alguna competiciˇ, el llagut (8 +) es portarÓ al lloc on aquesta es faci i aix˛ implicarÓ que durant aquell dia (o cap de setmana) només es podrÓ remar amb el llagut de sis.

La comissiˇ redactora del RRI


 
Contacta amb nosaltres a llaguts@nautes.org
Resoluciˇ mÝnima recomanada de 800x600 píxels.
Fofografies: Carme Batlle