MANIFEST REIVINDICATIU
PLATAFORMA SALVEM LA TORDERA
La defensa de l'espai agrari no pot ser avui un afer que pertoqui únicament a la pagesia de Catalunya.

Si volem un país endreçat, cuidat i equilibrat necessitem la complicitat intel·ligent i solidària de tots el ciutadans, ja que aquest petit territori l'ocupem tots, i de quines siguin les seves condicions, en dependrà, en bona mesura la qualitat de vida de tothom.

Els pagesos no som un món apart, encara que molts ho voldrien. Compartim amb la resta dels catalans, el territori i la major part dels problemes que té avui qualsevol societat desenvolupada. Sovint les nostres mancances i necessitats les pateixen també la resta de ciutadans. Un exemple concret el tenim en el tema de l'aigua, un bé escàs a Catalunya i també aquí a la conca de la Tordera que l'increment del consum aquests darrers anys ha desfermat debats i polèmiques de tota mena, sovint amb una càrrega demagògica que no ajuda precisament a trobar vies de solució justes i a la vegada eficients.

La Llei vigent, al establir prioritats cara l'ús de l'aigua, fa la impressió que crea les condicions, per enfrontaments entre els diferents usuaris, consumidors industrials i pagesos. Els grans negocis de l'aigua, ja sigui directament per part de les grans empreses embotelladores, o indirectament per totes les empreses constructores i els grups financers que hi ha al darrera, expectants davant les grans infrastructures anunciades, amb transvasaments petits i grans. Obres que han de resoldre, diuen, tots els grans dèficits hídrics que patim i que són com una mena de vareta màgica que permetrà seguir creixent els pobles i les ciutats indefinidament i mantenir els grans negocis que giren al voltant de l'urbanisme i la construcció.

Però la conca de la Tordera, sobrexplotada des de l' any 1988, queda ben lluny dels hipotètics beneficis de l'aigua de l'Ebre, i encara més d'un Roine molt més allunyat. Que s'hagi arribat a l'extrem d'abocar puntualment uns metres cúbics del Ter a la capçalera de la conca, ( Riera d' Arbúcies) quan un rosari de camions, no paren de baixar carregats, ens sembla, si més no, allò que abans en deien "despullar un Sant per vestir un altre".

Les Administracions reconeixen la sobrexplotació de la conca, i en conseqüència neguen als pagesos el permís per obrir pous nous i fins i tot per arranjar-ne d'antics. I paral·lelament autoritzen, encara que sigui a precari, el gran pou de Blanes en el terme de Palafolls i la potabilitzadora al Pla de Jalpí a Tordera que també fa extraccions. I afirmen que cal regular la conca mitjana i baixa de la Tordera, i no parlen de la conca alta on es realitzen les grans extraccions, que no paren d'incrementar-se, sota el argument fictici i molt allunyat de la realitat geogràfica, de que la Riera d' Arbúcies i altres afluents de la part alta, diuen, no son ni formen part de la conca de la Tordera.

Nosaltres, tots els que avui ens mobilitzem, volem manifestar la nostra voluntat d'exigir un Pla Hidrològic, que comenci per donar-nos el balanç dels veritables recursos hídrics de tota la conca de la Tordera, inclosa la capçalera. Per a després, un cop situats, negociar entre totes les parts, usuaris i Administració uns criteris de repartiment justos i suficients per a tothom. Al costat de tota mena de mesures que incentivin l'estalvi en el consum de l'aigua. Però també volem manifestar, amb fermesa, que de res no servirà aquesta proposta si no s'atura mentrestant un creixement urbanístic desaforat, que precisa i exigeix cada cop més un cabals d'aigua que no existeixen i que al forçar noves extraccions, provoca salinització i contaminació sobretot a la part baixa de la conca.

Cap animal malmet el seu hàbitat, només l'espècie humana és capaç de fer-ho, sobretot quan això és rendible econòmicament per alguns. Nosaltres, ciutadans dels diferents pobles de la conca de la Tordera, MANIFESTEM AVUI EN AQUESTA ACTE LA NOSTRA FERMA VOLUNTAT DE TREBALLAR UNITÀRIAMENT PER TROBAR UNA SOLUCIÓ JUSTA AL GREU PROBLEMA QUE PATIM. I PER IMPULSAR PROPOSTES I ALTERNATIVES QUE TOTES LES ADMINISTRACIONS IMPLICADES HAGIN DE CONTEMPLAR I TENIR EN COMPTE, A L'HORA DE TROBAR-HI SOLUCIONS.

Perquè com deia un gran polític anglès, "la guerra és massa important per deixar-la a mans dels militars".

En aquest sentit volem ser considerats i reconeguts com a interlocutors socials majoritaris a l'hora de negociar tota mena de solucions, en una qüestió d'una gran complexitat que precisarà, ben segur, d'alternatives també complexes. Per tant, en un tema que afecta tothom, la via de la mobilització, de la participació activa, sumant cada cop més esforços i iniciatives, és l'única garantia que la veu i els legítims interessos de tots els usuaris de l'aigua de la conca de a Tordera, es tindran en compte.

Companys i ciutadans, endavant en aquesta lluita per l'aigua, per un territori endreçat, cuidat i equilibrat, per un tractament just i solidari en tota la conca de la Tordera, en definitiva, per Catalunya.

VISCA L'ACCIÓ SOLIDÀRIA, VISCA UNA CATALUNYA LLIURE!
Palafolls, Blanes, Malgrat de Mar, Tordera a 1 d'octubre de 2000.