COMUNICAT DE PREMSA

La Plataforma Salvem la Tordera crítica l'actuació de l'ACA i denúncia la connivència dels alcaldes i representants comarcals en la mala gestió que pateix la Tordera.

A partir de la nota de premsa del Departament de Medi Ambient del passat 7 de juny i de les notícies aparegudes en la premsa, la Plataforma Salvem la Tordera vol fer les següents declaracions:

1. L'inici del procés administratiu de regulació de l'explotació dels tres aqüifers de la conca de la Tordera que no havien estat declarats com a sobreexplotats és una mesura necessària i urgent que cal accelerar al màxim.

Tot i això,

2. Les mesures plantejades per l'ACA per a la regulació dels aqüifers, si bé són necessàries no estan acompanyades d'accions que regulin les activitats existents i, en aquest sentit, no s'aprofundeix en les mesures d'estalvi i de racionalització dels usos de l'aigua que havia promès a l'octubre del 2000. Plantejar-se moratòries a noves concessions, la necessitat d'estudis d'impacte ambiental i la instal·lació de control volumètric són accions urgents a implantar, però dins d'un pla de gestió integral de la Tordera inexistent.

En aquest sentit, la Plataforma crítica que, un cop més, l'ACA presenta accions puntuals d'emergència que no estan inscrites en cap Pla de Conca que garanteixi una correcta gestió dels recursos de la Tordera.

3. Deixar de banda la gestió de les aigües de brollador, termals i medicinals, competència fins ara del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Direcció General de Mines, és faltar als principis administratius i legislatius de l'ACA, en tant que entitat reguladora dels recursos hídrics del país. En aquest sentit, la Plataforma Salvem la Tordera denúncia a l'ACA per deixar de banda el control sobre les plantes envasadores i crítica la connivència del conseller Felip Puig al no voler entrar a controlar-les.

Les xifres presentades pel Conseller no són fiables ja que no existeix cap tipus de control real de les extraccions que aquestes plantes realitzen. D'acord amb el Conseller no és just que culpem únicament a les envasadores dels problemes de sobreexplotació dels recursos; però la solució no passa només per una gestió més racional que tingui en consideració la reutilització, sinó pel control en l'ús abusiu dels recursos i els beneficis ecònomics i socials que es privatitzen en el model de gestió existent.

4. La construcció del Terciari de la Depuradora de Blanes per tal de disposar de 5 Hm3 d'aigua regenerada és una de les mesures plantejades des de la Plataforma i incloses dins de la seva proposta de Pla de Conca.

En aquest sentit, la disponibilitat d'aquest 5 Hm3 a partir de finals del 2001, la necessària -i anunciada- construcció de la Depuradora de l'Alt Maresme amb la possibilitat de disposar de 5 -o més- Hm3 més, les mesures d'estalvi i control dels usos de l'aigua que s'havien promès i que encara no s'han dut a terme i tenint en compte que el dèficit anunciat és de 12 Hm3, fan que la construcció de la dessaladora sigui una inversió innecessària i, per això,

5. L'oposició de la Plataforma Salvem la Tordera a la construcció de la dessalinitzadora continua vigent. Amb una voluntat clara per a gestionar eficientment els nostres recursos i garantir l'aplicació de mesures d'estalvi i control eficients, la construcció de "la primera planta dessalinitzadora de Catalunya" deixa de tenir sentit. Un cop més, es demostra l'existència d'interessos que no tenen res a veure amb el problema d'aigua de la Tordera i que obeeixen a criteris de gestió no sostenibles i oposats a les normatives europees, estatals i autonòmiques.

6. La construcció del segon pou a Palafolls és una mostra més de la manca de previsió i de gestió eficient de l'ACA, al plantejar solucions d'emergència puntuals fins a que la seva planta dessalinitzadora estigui construïda.

La Plataforma Salvem la Tordera considera que la contradicció en la que entra l'ACA al pressionar -un cop més- els aqüifers sobreexplotats sense introduïr mesures de control i estalvi en les activitats existents és un exemple més de la mala gestió que en fa aquesta administració. La Plataforma Salvem la Tordera, tot i les accions que està emprenent per apropar les seves posicions als diferents Ajuntaments del Maresme i als partits polítics que els representen, denúncia la connivència política en la mala gestió del problema de la Tordera i demana un posicionament clar als seus representants municipals.

7. La Plataforma Salvem la Tordera s'oposa a la construcció d'aquest segon pou i dóna tot el seu suport als pagesos i a la població de Palafolls, majorment afectada, en totes i cadascuna de les mesures que s'emprenguin.

Coord. Plataforma. Josep Alsina i Marc Monguilod.