Resposta de la PACAAM a l'oferiment de l'Ajuntament d'Arenys de Munt


Després de la celebració del ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en el qual es va aprovar el vist i plau a l'estudi del soterrament de l'Ajuntament i on es va sol·licitar a l'ACA la realització del projecte executiu, i on la PACAAM va denunciar l'incompliment de pactes preelectorals així com el despotisme il·lustrat amb que s'actual des de l'alcaldia, abandonant el ple per entendre que aquell no era un espai de diàleg ni construcció sinó un espai d'aclamació de les propostes del govern, l'alcaldia va convocar a la PACAAM.

En la reunió mantinguda i sense conèixer el motiu pel qual s'ens havia convocat la PACAAM li va presentar la següent proposta a l'Alcalde:

 Recuperar l'esperit de la CER (Comissió per l'Entesa de la Riera), document que havia signat quan era a l'oposició i que abogava per plantejar una intervenció a la riera des de la participació i la democràcia (És a dir debat sobre diferents alternatives i consulta popular sobre aquestes); mitjançant 
1. la demanada a l'ACA que també estudiés la proposta alternativa de la PACAAM. 
2. presentar els resultats de l'estudi el dia 11 de setembre a través de la inauguració d'una exposició on hi haurien les diferents opcions sobre la riera. 
3. la celebració d'una consulta popular (referendum) sobre les diferents alternatives el dia 12 d'octubre.

 L'alcalde, en canvi, tot i reconèixer els pactes (vegis acords verbals) amb la PACAAM li  va oferir participar en la comissió de seguiment del projecte de soterrament. La PACAAM va demanar veure l'estudi que havia fet l'ACA del projecte ja que fins aleshores no li havien fet arribar.

Un cop valorat l'estudi, la PACAAM ha decidit:

NO PARTICIPAR EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL SOTERRAMENT, ja que:
 

1. se'ns deixa clar que en la comissió no hi ha lloc per al debat sobre diferents possibles projectes. No es permetrà discutir el que ja està acordat.
2. això significaria acceptar el soterrament sense cap procediment participatiu ni democràtic per escollir la millor intervenció a realitzar sobre la riera.
3. no compartim el projecte en absolut i entenem que participar en la comisió significaria donar-li suport.
4. la nova intervenció suposa uns impactes ambientals molt importants en la bassa d'inundació, crea un efecte barrera amb Sobirans i malmet una de les zones lúdiques més importants de la vila (la passejada fina a Lurdes).
5. el soterrament és innecessari i a més hi ha altres opcions, com el projecte alternatiu de la PACAAM, que resolen els inconvenients generats per la riera sense realitzar una intervenció tan agressiva.

Això no significa que la PACAAM deixi de treballar en els afers públics del municipi. Continuarem  treballant en el Pla General, en el tema de l'aigua com a membres de la Plataforma Salvem la Tordera, etc... Per això esperem que l'Ajuntament d'Arenys de Munt cedeixi l'ús d'un local per una organització que el propi alcalde ha qualificat de "necessària" per Arenys de Munt.

PACAAM

Plataforma d'Acció Cívico Ambiental d'Arenys de Munt
20 de maig de 2001.