UN GRAN ACTE DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Si la PACAAM fes una valoració en el mateix estil que l'Ajuntament, diria que ha guanyat les eleccions de calaix per mes d'un 80% davant un 19 i escatx % de participació. Que estiguin contents amb la participació que han tingut, demostra que tant és el resultat: la valoració sempre hauria estat la mateixa.

Ha sortit SI al projecte !!!!

Però que podia sortir ? Si tot plegat estava dissenyat per a que no pogués sortir que no de cap de les maneres. Haguessin accedit els socialistes a fer la votació donant alguna oportunitat al NO ?
Si haguessin demanat participació per comptes del SÍ...
Quin sentit te tot això ? Per que aquest menyspreu per la partricipació ?

Hi havia algun veï que deia que no havia anat a votar perque ell volia votar NO i només li havien demanat que votés SÍ i per tant havia pensat que com que no volien el seu vot negatiu, no havia anat a votar.
Un altre deia que volia votar NO i no habia sabut on havia d'anar perquè a la propaganda només es deia on s'havia d'ara per votar SÍ però no deia on s'havia d'anar a votar NO.
Una veïna comentava que havia anat a votar NO però un cop allà no es va atrevir i va votar que SÍ.

En algun moment es deixa entreveure que potser ha fallat una mica la informació. Això és el que va dir la PACAAM i s'ens va dir que el qui havia volgut ja n'havia tingut la oportunitat d'informar-se.

La PACAAM demanava unes votacions com a punt culminant d'un procés de participació, informació i debat. Sense aquestes premises la votació no te cap mena de sentit. El fet que la participació hagi estat tant baixa te dues causes: falta d'informació i falta d'informació.
Es reconeix una certa falta d'informació perque molta gent no ha anat a votar. I l'altra raó és que degut a la falta de les premises prèvies a la consulta (participació, informació i debat) la PACAAM i simpatitzants no han anat a votar per considerar l'acte poc creible.

En la reunió prèvia a que es van convocar les entitats, ens va quedar ben clar que les dates estaven tancades i no es podien canviar, que la pregunta estava decidida i tampoc es podia canviar i que els resultats s'interpretarien sempre en el mateix sentit i amb una assimetria evident i"no es contemplava el NO". El resultat estava predeterminat. A la reunió amb les entitats, només es buscaven voluntaris per a les meses i PROU.

I la campanya ? el debat de la radio fou forçat a última hora i només hi havia partidaris del soterrament quan hi ha altres col·lectius i persones amb una visió crítica del projecte. No tenim res en contra del senyor Jordi Roca però sí contra el fet de proposar-lo com a representant dels veïns. Pensem que com a representant dels veïns hi podia haver hagut algú que no estés tant directament lligat a l'Ajuntament i (encara que només fos per a afavorir una mica un debat massa desigual) amb una opinió favorable al no soterrament.

L'acte no anava encaminat a conèixer la opinió dels ciutadans sinó que semblava més una recollida de signatures a favor del projecte per poder accelerar el finançament de l'obra. Ens sembla que el mal és danyar la credibilitat de la democràcia.

Els socialistes no han acceptat anomenar-lo consulta popular. Nosaltres hi coincidim i pensem que actes com aquest van en contra de la democràcia perque li resten credibilitat.

Ens sentim decebuts. No perque hagi sortit que sí al projecte sinó perque considerem que hem fracassat en el nostre intent d'aconseguir un procés de participació, informació, debat i consulta popular. Hem perdut una gran oportunitat de demostrar que les coses es poden fer d'una altra manera.

PACAAM