La lluita continua: Salvem la Riera

La Riera, font d'inspiració musical: relk riera (podeu trobar els discos compactes a la llibreria "L'ALOC" d'Arenys de Munt).

Exposició pública del Projecte de soterrament fins el 28 d'agost del 2003: com és habitual, ha sortit a exposició pública el projecte durant el mes d'agost. El termini per a presentar al·legacions es va acabar el 28 d'agost.

Al·legacions presentades. bassa.PDF (729K)


Nou projecte d'estudi de rials i rieres al Maresme: Projecte Alocs


Neix una nova entitat a Arenys de Mar i Arenys de Munt: ARENYS SOSTENIBLE

La gestora d'entitats de l'Alt Maresme porta el problema de l'aigua al Parlament 13/04/2002

Una vintena de representants lliuren un document (14K) que alerta de l'agonia de la conca i que inclou 16 propostes.

També es va llegir el següent text (7K).

(És necessari  per a veure el document. Prem el logotip per a aconseguir el visualitzador si no el tens. Per a copiar el document al disc per comptes de visualitzar-lo, prem el botó dret del ratolí i selecciona "Anomena i desa l'enllaç" o "Guardar destino como").


La PACAAM ha presentat les seves al·legacions al projecte de cobriment de la Riera. alega_riera.PDF (23K)

  (És necessari  per a veure el document. Prem el logotip per a aconseguir el visualitzador si no el tens. Per a copiar el document al disc per comptes de visualitzar-lo, prem el botó dret del ratolí i selecciona "Anomena i desa l'enllaç" o "Guardar destino como").

Notícies:

 • Els detractors hi diuen la seva
  La majoria de suggeriments recollits en la consulta d'Arenys de Munt són de veïns contraris al soterrament (24/01/2002)
 • Els ecologistes d'Arenys de Munt diuen que el «sí» al projecte de la riera estava dat i beneït (15/01/2002)
 • La participació en la consulta d'Arenys de Munt és baixa i només hi voten 626 persones (13/01/2002)

 Veieu la nostra valoració dels resultats aquí

 

Una consulta popular dissenyada a mida dels que s'han oposat sempre a fer la consulta:

Sembla que el dia 9 de gener s'exposarà el projecte de l'ajuntament i els dies 10, 11 i 12 es podrà votar SI o NO al projecte (o abstenir-se).

"A partir del dia 8 de Gener, a la Sala Municipal s'exposarà el nou projecte de la Riera d'Arenys de Munt. El dia 9 a dos quarts de deu del vespre, es farà un acte públic per presentar aquest nou projecte a la població, amb la presència dels redactors del projecte en aquest acte (pendent de confirmar). El poble d'Arenys de Munt, es podrà manifestar durant els dies 11, 12 i 13 de gener sobre aquest nou projecte, dient sí o no, o presentant suggeriments i al·legacions."

 

 

La postura de la PACAAM la podeu veure a:

28 de desembre de 2001.

A la PACAAM se li ha negat el diàleg i l'expressió.

Recordem que es va fer una ordenança municipal per evitar les pancartes de la PACAAM limitant el periode a 15 dies i dient que s'havia de despenjar i esperar que l'ajuntament tornés a atorgar el permís.

 • Es responia (Nº2555) amb data del dia 20 de desembre de 1999 a una instància de la PACAAM demanant permís per a penjar una pancarta, advertint que s'habia de retirar el dia 22de desembre de 1999.
 • Però les pancartes en favor del cobriment no s'havien de despenjar perque es demanaven pròrrogues.

Encara no se'ns ha respost la instància entrada el dia 26 d'octubre del 2001 (amb nº de registre 5465) en que demanàvem explicacions sobre la no comunicació del plaç de petició de subvencions discriminatoriament respecte altres entitats i entrevista amb els redactors del Pla General.

Tampoc s'han respost els suggeriments a l'Avanç de Pla.

AM2000 no ha tingut temps per a dialogar amb la PACAAM però sí amb els que abans eren la seva oposició i ara són els seus companys en l'equip de govern.

19 de desembre de 2001.

 

Notícies:

 • Formigó camuflat (16/11/2001)
 • Els ecologistes d'Arenys de Munt fan arribar al govern un document amb propostes per estalviar aigua 25/10/200

El Dr. Oriol Riba i Arderiu, geòleg, ha escrit aquest document: 

ORIOLR1.PDF 16K on fa una crítica al projecte de cobriment de la Riera de Sobirans i proposa dues solucions alternatives.

(El text ha estat escanejat i capturat amb un programa de reconeixement automàtic de caràcters, per la qual cosa, pot haver algun error de transcripció).
  (És necessari  per a veure el document. Prem el logotip per a aconseguir el visualitzador si no el tens. Per a copiar el document al disc per comptes de visualitzar-lo, prem el botó dret del ratolí i selecciona "Anomena i desa l'enllaç" o "Guardar destino como").

La PACAAM no comparteix les solucions però sí les crítiques a l'actual projecte. L'ajuntament NO ha escoltat la proposta de calendari d'un debat i consulta fet per la PACAAM. En canvi, ha convidat la PACAAM a formar part d'una comissió de seguiment del cobriment.

La PACAAM ha donat la següent resposta. (20 de maig de 2001).Aquesta és la moció que ha consensuat l'equip de govern i que va aprovar per 11 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció sense escoltar les demandes de la PACAAM (que en el seu dia va recollir més de 2000 signatures en contra del soterrament) en el Ple Municipal del 27 de març de 2001:

 

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

MOCIÓ SOBRE EL PROJECTE PER A LA RIERA D'ARENYS DE MUNT

CONSIDERACIONS PRÈVIES:

 • En la moció aprovada per una àmplia majoria en el ple celebrat el 19 d'agost de 1999 s'expressava la voluntat de demanar al Ministerio de Medio Ambiente que dotés econòmicament les actuacions que la nostra Riera necessita.
 • En la moció aprovada el 26 de juliol de 2000 es va aprovar que el projecte contemplés la recollida de les aigües pluvials al llarg del carrer Panagall, que el tram interurbà reduís el volum de formigó, que s'incorporés un estudi de la conca i de l'impacte ambiental, que es fes una reducció del caixó per preservar l'arbrat i no posar en perill les cases i que el projecte contemplés els procediments constructius.
 • Comunicades aquestes mocions a les administracions superiors, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat un estudi alternatiu al projecte de la Riera que recull aquestes prescripcions aprovades pel ple i d'altres que els diferents grups polítics han presentat.
 • El gener del 2001 l'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat al nostre ajuntament aquest estudi.
 • És voluntat de tots els grups polítics que una vegada aquest estudi s'hagi convertit en projecte es faci una exposició pública, s'informi tots els veïns d'Arenys de Munt i se'ls convidi a conèixer el projecte, a presentar els seus suggeriments i a manifestar-s'hi.
 • Tots els grups polítics manifesten que es convocarà un concurs per tal que es presentin propostes per a la urbanització superficial de la Riera.


PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER.  L'Ajuntament d'Arenys de Munt manifesta el seu acord en la solució que es contempla en l'estudi d'alternativa al projecte de la Riera i demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que redacti el projecte constructiu corresponent.

SEGON.  Aquest acord es comunicarà a les administracions superiors estatals i autonòmiques competents.
 

ARENYS DE MUNT, 13 DE MARÇ 2001


CONSENS, CONSENS, CONSENS ...

L'Arenys 2000 sempre ens està parlant de consens.  Amb consens ho arreglarem tot.  Consens aquí, consens allà.  Ara bé, consens per a què?.  El consens sempre és per aconseguir alguna cosa; mai el podem plantejat com un fi en sí mateix.  Consens implica acord , i sempre, cedir alguna cosa del propi programa polític.  Potser amb tan de consens ens oblidarem de qui érem o representaven abans del consens.  Potser amb tant de consens estem enganyant els qui us vam votar; el vot va anar per defensar un programa concret, no perquè es busqués el consens com un fi sense saber massa bé el per que.  Fins i tot fa l'efecte que el que es persegueix amb tant de consens és eliminar l'oposició política.

Però fem un pas més.  Consens amb qui?  Si rellegim les consignes electorals de l'Arenys 2000, ho tenim prou clar: Fem poble.  El consens cal fer-lo amb la gent, amb les organitzacions ciutadanes, amb les persones que s'han organitzat en projectes comuns a través d'entitats cíviques o esportives.  Però no!  Ens hem equivocat.  El consens únicament s'ha buscat amb els polítics.  Entre ells s'ho estan manegant tot.  Els altres ens ho hem de mirar des de fora.  Aquest desfici pel consens polític ha portat a una separació creixent entre els ciutadans i els polítics, talment com si es tractés de polítics professionals!  Veiem tècnics nous, projectes nous, consens entre polítics,.. i el consens amb el poble?  On és el consens social?  Com que la gent de la PACAAM no arribem a la categoria de polítics se'ns ha bandejat de tots els projectes; se'ns ha prohibit la presència a la ràdio i se'ns manté sense local social. Únicament, i a títol personal, se'ns convida a donar l'opinió quan els projectes ja estan fets i les decisions ja estan preses.  Aquesta situació desencoratja, desmobilitza i, malgrat tot, ens permet mantenir les nostres propostes i projectes intactes.  No hem pogut cedir res perquè no se'ns ha demanat consens.  I seguim mirant l'espectacle del consens entre els polítics i si cau alguna engruneta de consens .... la recollim.


INTERVENCIÓ DE LA PACAAM AL PLE MUNICIPAL 
DEL 27 DE MARÇ DE 2001

La PACAAM demana que l'Ajuntament d'Arenys de Munt manifesti el seu acord en:

PRIMER.  La necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua estudiï més d'una alternativa i que una d'aquestes sigui la "Proposta de Pla Especial per a la Riera d'Arenys de Munt, Alternativa al soterrament" redactada per la PACAAM, a mes de "l'estudi d'alternativa al projecte de la Riera" presentat per l'actual Ajuntament.

SEGON. La necessitat que es redacti un estudi de la conca i un estudi d'impacte ambiental per a cada una de les solucions proposades, com a pas previ a la decisió de redactar un dels dos projectes.

TERCER. Que una vegada redactats l'estudi de la conca i  els estudis dimpacte ambiental per a les dues solucions proposades, es faci una exposició pública, s'informi tots els veïns d'Arenys de Munt i la decisió sigui presa en una consulta popular.


 

El soterrament de la Riera en el tram urbà afectaria greument i irremissible els trams no urbans.

L'entrada i sortida del caixó no es pot resoldre de cap manera que respecti una certa continuïtat de la Riera. En la part de dalt, a més, hi ha la gran afectació de sòl de la "bassa de laminació" (embassament) que farà desaparèixer un bon tram de la Riera en el tram cap a Lourdes. A la sortida del tub cap a Arenys de Mar, s'haurà de superar un important desnivell des del caixó, fins a la superfície que representarà molts metres de Riera greument alterada.

  La PACAAM pensa que els arrossegaments de cotxes a la Riera d'Arenys de Munt no es produirien si es portessin a terme les mesures que es descriuen a la seva proposta. La primera i mes econòmica de les quals es canviar els senyals de PÀRKING per uns de "PERILL RIERADES".
  Una altra qüestió que no entenem és per a que fer una obra tan costosa, delicada  i que produirà tantes molèsties, si l'Ajuntament té la intenció de fer la Riera zona de vianants
LLAMPEC
Senyal aparcament

Surten esquerdes a una vivenda d'Arenys de Mar a causa de la vibració de la llosa de la Riera.

Des que van finalitzar les obres de la riera d'Arenys de Mar, han estat diverses les vivendes d'aquest vial que han tingut problemes.  En especial una de la Riera Pare Fita, poc més avall de l'edifici del Calisay que ha vist com la casa se li omplia d'escletxes.
Ara fa dos anys, el propietari va denunciar els fets a l'ajuntament i aquest va voler demostrar a través dels serveis tècnics que les escletxes no eren a conseqüència de la vibració.  Ara però, un informe encarregat al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes per l'anterior alcalde, Miquel Rubirola, ha vingut a demostrar la manca tècnica d'un espai dil·luidor de vibracions.  El propietari per tant, demana responsabilitats a les administracions.

La polèmica ha sorgit quan el regidor d'IC va aconsellar al propietari que portés el cas als tribunals, un fet que va ser criticat per la regidora del PP, Rosa Zaragoza, que va afirmar que el govern ha escollit la postura més còmoda i que contràriament al que diuen: «haurien de vetllar pels interessos de les persones».  /F.C. (L'OLLA Nº 44).


Podeu buscar paraules concretes dins la web "arenys.org" amb el buscador GOOGLE del costat.
Google a arenys.org
a internet
La PACAAM ha estat noticia en mes d'una ocasió. Les noticies que han sortit a INTERNET les podeu trobar entrant la paraula "pacaam" i d'altres de relacionades com ara riera o rierada als següents buscadors. Un cop allà utilitzeu l'opció de buscar text del vostre navegador, i busqueu "PACAAM" per trobar el paràgraf dins la pàgina:Cercar a CerCAT 
M E T A E U R E K A
The World Web at Your Finger Tips

FAST Web SearchWeb Search