Aquest any fins a tres camères de TV ( 2 de TVE i 1 de TV3)