PESCA A BATRE

La tècnica del batre no deixa de ser una variant dels arts de platja doncs la xarxa es calada des de un petit llagut i llevada des de la platja a força de braços. Malgrat aquestes coincidències, les batudes o la pesca a batre és un dels sistemes de pesca més curiós que existeix. El fet de donar cops a l´aigua perquè el peix quedi emmallat a la xarxa no deixa de ser una manera peculiar de pescar.

La tècnica pròpiament dita consisteix en encerclar un tros de costa amb una xarxa molt semblant al sardinal. Un dels caps de la xarxa resta amarrat a costa mentre que amb una llagut es va dibuixant un semicercle fins arribar amb l´altre cap de la xarxa a la platja. Un cop calada, des de el llagut que es troba a dins del semicercle es procedeix a colpejar tant fort com es pugui l´aigua amb l´ajut dels rems o bé d´unes pedres lligades a cordes mentre el peix, a l´intentar fugir per l´escàndol, queda atrapat a l´art. Acabada aquesta operació es procedeix a llevar l´art des de terra.

La importància de les batudes en la història de la pesca queda reflexada en l´interés que demostra Manuel de Zalvide quan descriu la pesca a la província marítima de Mataró.