LA NOSTRA COOPERATIVA

Una Cooperativa, què és?

Una COOPERATIVA és una associació de persones que tenen necessitats comunes i s'organitzen fetn una empresa per a subministra-se a elles mateixes els productes o serveis que necessiten. També, a vegades, s'ajunten per a treballar i produir coses per als altres.

Hi ha diverses classes de cooperatives. La nostra escola és una COOPERATIVA D'ENSENYAMENT MITX,
és a dir, formada per mestres que el que volen és donar ensenyament i per pares que volen la seguretat d'una bona escola pels seus fills.

Les cooperatives sempre estan formades per socis. En una cooperativa de treball, els socis posen diners i a més treballen junts i com a objectiu tenen el servei al soci i es reuneixen en l'ASSEMBLEA GENERAL

coop1.gif (19368 bytes)

Que és formada per tots els socis de la mateixa i és, com a qualsevol altra societat l'òrgan de màxima autoritat. Serà aquesta qui nomeni el Consell Rector, aprovi comptes i pressuposts i tot allò que tingui a veure amb la marxa de la Cooperativa

coop2.gif (30596 bytes)
El CONSELL RECTOR és un petit grup de socis i elegits
en l'Assemblea General, serà qui haurà de portar la gestió de la cooperativa, entre assemblees i  rendir-hi comptes de la seva gestió.

El Consell Rector té un President, un Secretari, un Tresorer i diversos vocals.

La Nostra Cooperativa

El Col.legi Cassà es va convertir en Cooperativa de pares i mestres, el mes de gener de 1999 quan la Parròquia de Santa Maria d'Arenys de Maria, que feia més de 25 anys que n'era titular, va manifestar la seva intenció de cedir la titularitat.

Es va convocar una assamblea general de pares i personal del centre per explicar les intencions que tenia la Parròquia de cedir la titularitat a la coopèrativa. Feta l'assemblea i constituïda la Cooperativa es va elegir pel CONSELL RECTOR  les persones de: Rosa Travé, Carme Garcia, Bego Domingo i MªGlòria Reveter com a representans del personal del centre i Jesús Gesa, Albert Lloret i Maria Mestres com a representants dels pares.

Adjuntem unes fotos del dia de l'assemblea com també del primer Consell Rector

coop02.jpg (23137 bytes)

 

coop03.jpg (36204 bytes) coop01.jpg (26751 bytes)

 

Ofrena floral 11 de setembre 2000

 

INFORMACIÓ  DE LA COOPERATIVA-desembre 2000

Consell Rector de la Cooperativa

Presidenta Rosa Travè
Secretària Bego Domingo
Tresorer Jesús Gesa
Vocals Mª Glòria Reverter
Maria Mestres
Montserrat Maimí
Albert Lloret

 

 

 

 

 

 

 

Durant el curs 2000/2001 hem arribat a la xifra de 82 socis.

Dins de la nostra cooperativa hi ha tres tipus de socis diferents:

socis treballadors: són aquells que col·laborant professionalment amb l'escola;

socis consumidors: són els que gaudeixen de l'ensenyament;

socis adherits: que són els que no formen part de cap dels altres dos grups, però que se senten lligats a l'escola i volen formar part d'aquest grup i ajudar a empenyar, aquest projecte.

Sempre estem oberts a rebre nous socis. Anima't !!

 

La Cooperativa informa:

En el dia 15 de març del 2001, es va fer la reunió plenària de la nostra cooperativa i entre altres coses es va procedir a renovar part del Consell Rector.

Calia renovar un soci treballador:
Joaquim Mateu supleix a Bego Domingo.

Entre els socis consumidors, dos serien els canvis que calia fer:
Josep Masdeu i Cati Espàrrec, entren enlloc de Maria Mestres i Albert Lloret.

Amb l'incorporació dels nous membres els càrrecs queden així:

Presidenta Rosa Travè
Secretària Montserrat Maimí
Tresorer Joaquim Mateu
Vocals Mª Glòria Reverter
Josep Masdéu
Jordi Pigrau
Cati Espàrrec

retorn.gif (1371 bytes)