El claustre de professors
Curs 2001-02

 

El nostre claustre de professor, sota la direcció de Paquita Zaragoza i Bayarri, i formant Equip Directiu amb Joana Asensio i Solaz, com a subdiretora  i Marta Oriol i Gorjón, amb les funcions de cap d'estudis, el formen les següents professores i professors, ocupant la tutoria i/o  especialitat  que s'indica:

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutoria de P-3:   Laia Estrada i Fuset

Tutoria de P-4: Begoña Domingo i Trifol
                         
Tutoria de P-5
: Montserrat Montmany i Malagelada

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutoria de primer: Mercé Veloso i Reboiro

Tutoria de segon:  Maria Merino i López
Tutoria de tercer:  Carme Garcia i Solés
Tutoria de quart: Joana Asensio i Solaz
       Tutoria de cinquè: Rosa Travé i González
Paquita Zaragoza i Bayarri: Professora de matemàtica i Ciències Naturals
Tutoria de sisè: Quim Mateu i Rodríguez
Paquita Zaragoza i Bayarri: Professora de matemàtica i Ciències Naturals

ESPECIALISTES

Educació Física: Mª Glòria Reverter i Zaragoza

Anglès: Marta Oriol I Gorjón

Música: Maria Merino i López

Tractament diversitat: Rosa Travé i González

retorn.gif (1371 bytes)

 

 

                                    El nostre calustre de professEEl